Contact   
  What's New   
  Contact Us   
  Your Position: Home > Contact

   Address: Wuhan careing bio-tech Co., ltd  ,   DONGHU  hi-tech GUANGGU SBI  NO.10  WUHAN CHINA 

   Phone: 027-87154451

   Fax: 027-87154451

   E-mail: careingbio@gmail.com

   Website: http://www.careingbio.com

         QQ:  859751315